Web Sitesi Aydınlatma Metni
03123855589

Web Sitesi Aydınlatma Metni

Web Sitesi Aydınlatma Metni.

Ankara Hadde Bakır Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Ankara Hadde Bakır” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatı ile; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) yer alan hükümler ile anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi doğrultusunda, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan kapsamda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile sizi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Bu aydınlatma bildirimi ile size bilgi vermenin yanı sıra haklarınızı da hatırlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu
Ankara Hadde Bakır Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ostim 31A. Sokak No:9 Yenimahalle/ANKARA

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz KVKK ve tabi olduğumuz yasal mevzuata uygun olarak işbu aydınlatma bildirimi ile belirtmiş olduğumuz amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir. Bu çerçevede http://www.haddebakir.com.tr/ adresli web sitemizden temin Ad Soyad - Telefon - Eposta - Mesajınız gibi kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile şirketin meşru menfaatleri ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi sebeplerine bağlı olarak, tarafınıza vermiş olduğumuz hizmet kalitesini artırma, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma, yeni müşteri edinme, müşteri memnuniyeti, tarafınızla iletişim kurma, internet kullanım faaliyetlerinizi daha iyi bir seviyeye getirme, güvenliği sağlayarak izinsiz kullanımları tespit etme amaçları ile çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ile İlgili Hususlar
Ankara Hadde Bakır kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hukuki sebepler doğrultusunda, aktarımı gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere ve kanundaki istisnalar göz önünde bulundurularak; info@haddebakir.com.tr gelen kutusunda tutulan bu bilgiler talep edilmesi halinde tüm adli birimler, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri, kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar ile hukuk büroları, grup şirketleri ile Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Ankara Hadde Bakır olarak kişisel verilerinizi, şirketimize ait http://www.haddebakir.com.tr/ web sitemize giriş yapmanız halinde toplamaktayız. İlaveten başka yollarla şirketimizle iletişime geçmeniz halinde açıklamış olduğunuz kişisel verileriniz de toplanmaktadır.

Kişisel Veri işleme ilkeleri 
Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti ile ilgili temel ilkelerimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. 

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Ankara Hadde Bakır’a ulaşarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA TALEPLERİN İLETİLMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak ve bizimle iletişime geçmek için; kimlik bilgilerinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi Ostim 31A. Sokak No:9 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırabilirsiniz. Ankara Hadde Bakır talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edebilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Ankara Hadde Bakır olarak, web sitemizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımını 6698 sayılı KVVK ile tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini (ziyaretçi buraya tıklayınca çerez aydınlatma metnine yönlendirilecek) inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Hadde Bakır ©2020 Tüm Hakları Saklıdır.