Çerez Polikası Aydınlatma Metni
03123855589

Çerez Polikası Aydınlatma Metni

Çerez Polikası Aydınlatma Metni.

Ankara Hadde Bakır Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Ankara Hadde Bakır” olarak anılacaktır) olarak, web sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve en iyi deneyimi yaşamanız amacıyla çerez kullanmaktayız. Web sitemizdeki çerez kullanımı en başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu çerez aydınlatma metni ile web sitemizde kullanılan çerezlerin türleri, kullanım amaçları ile bu çerezlerin yönetilmesi ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek ve haklarınızı hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?
Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman tarayıcınız aracılığıyla bir web sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya cihazınıza yüklenen küçük boyutlu veri dosyalarıdır.

ÇEREZ NEDEN KULLANILMAKTADIR?
Çerezler (cookieler) internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, sitenin işlevselliğini artırmak ve hizmeti geliştirmek, sitenin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitesinin güvenliğini sağlamak gibi başlıca amaçlar için kullanılmaktadır.

ÇEREZLER NASIL TOPLANIR?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler istenildiği zaman ziyaretçi tarafından silinebilir. Web tarayıcılarının çoğunluğu çerezleri kabul eder, ancak web tarayıcınızın ayarlarını genellikle yeni çerezleri reddetmesi, mevcut olanları devre dışı bırakması veya cihazınıza yeni çerezler gönderildiğinde size bildirmesi için değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, tarayıcınızın sunduğu talimatları izleyin (genellikle “Yardım”, “Araçlar” veya “Düzenle” çubuklarında bulunur). Ancak, çerezleri reddederseniz veya devre dışı bırakırsanız, web sitesinin bazı işlevlerini kaybedilebileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca, bir çerezi veya bir çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez, bunu tarayıcınızdan kendiniz yapmanız gerekir.

WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Web Sitemizdeki çerezlerden bazıları, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar; örneğin bu bilgiler, ziyaretçilerin hangi sayfaları en çok ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarıyla ilgilidir. Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilmiştir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Web Sitemiz, Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, gizlilik uygulamalarına uygun olarak ABD'deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google’ın gizlilik uygulamaları ve bunların Google Analytics’e nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

• Google Analytics gizliliğe genel bakış
• Google Analytics kapsamı dışında kalma

ÇEREZLERİN KONTROLÜ
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercih ve izinlerinizi değiştirebilir, bilgisayarınızdaki çerezleri silebilir, bilgilere erişimi kapatabilir, çerez kaydedilmesini engelleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Ankara Hadde Bakır’a ulaşarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Aydınlatma Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Hadde Bakır ©2020 Tüm Hakları Saklıdır.